madepro
Mara Saiz лектор на MadePro Conference

Mara Saiz

ПОРТРЕТНА ФОТОГРАФИЯ

Мара Саиз се е посветила с тяло и душа на живописния портрет от десет години.

Нейните снимки се предават и пътуват от очите към сърцето. Това е фотография от душата до кожата.
Тя намира своето призвание във фотографията, когато открива, че чрез нея по специален начин влиза в пряк контакт с душите на хората и им помага по пътя на признанието и самочувствието. Същевременно фотографията се превръща в мощен канал, чрез който тя изразява емоциите си и дава свобода на творчеството си, чрез своята концепция за изкуство и цвят.

Придава особено значение на връзката на човешкото същество със собствената му същност и на важността и силата на цвета.
„Щракването на моята камера е начинът, по който виждам света, а обработката, това е моят начин да ви покажа как го чувствам”.

На MadePro Conference тя ще говори не само за това как да създавате фотографии, които да докосват зрителя, но и ще има уъркшоп, в който ще сподели начина си на работа!  ВИЖ ТУК!

Портфолио Mara Saiz