madepro
Вихро - лектор на MadePro Conference

Вихър Ласков(Вихро)

ФОТОГРАФ

Вихър Ласков (Вихро) е фотограф и режисьор на свободна практика. Отличава се с вниманието към детайлите, пълната отдаденост на процеса и умението да разрешава визуални проблеми, добавяйки стойност към всяка идея.

Портфолио Вихър Ласков(Вихро)